Liên hệ

LỚP THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Nhằm phục vụ việc truy cập mạng viễn thông, lớp thiết bị đầu cuối được chúng tôi nghiên cứu và sản xuất gồm các sản phẩm công nghệ cao phục vụ đời sống dân sinh như IOT, Smart City, Điện thoại bảo mật (VIPPHONE)...

LỚP TRUY CẬP VÀ LỚP TRUYỀN DẪN

Mạng truyền dẫn cung cấp các đường kết nối để chuyển tải lưu lượng giữa các node trong mạng viễn thông. Có 2 loại: Truyền dẫn hữu tuyến và truyền dẫn vô tuyến. Truyền dẫn hữu tuyến sử dụng môi trường truyền dẫn thông qua cáp đồng trục, cáp quang, truyền dẫn vô tuyến sử dụng môi trường truyền dẫn vô tuyến với thiết bị đầu cuối là viba SDH/PDH.

LỚP ỨNG DỤNG VÀ LỚP LÕI

Là các sản phẩm đảm nhận các nhiệm vụ tính cước, cung cấp các dịch vụ thoại, tin nhắn, video, data, cơ sở dữ liệu người dùng... OCS, mạng lõi 5G, EPC, IMS, MSC, SMSC (lớp lõi) và hệ thống tổng đài nhạc chuông chờ CRBT (lớp ứng dụng).

Giải pháp viễn thông

Với năng lực làm chủ toàn bộ hệ thống mạng lõi của viễn thông, chúng tôi đã tạo ra những giải pháp ở các phạm vi và quy mô khác nhau để phục vụ được tốt hơn cho các doanh nghiệp, tư nhân trong công cuộc hiện đại hóa chung của Quốc gia.

Quản lý chất lượng

Cung cấp dịch vụ “Full Service” từ giai đoạn Nghiên cứu, thiết kế và tư vấn bài đo đến giai đoạn thực hiện đo kiểm, thử nghiệm và giai đoạn cấp báo cáo chứng nhận tiêu chuẩn cho khách hàng.

Mạng lõi 5GC

Mạng lõi 5G hai chế độ của Viettel được xây dựng trên nền tảng Cloud Native, dựa trên công nghệ microservices và đồng thời kết hợp các chức năng của mạng lõi cho 4G (EPC) và mạng lõi 5G (5GC) thành một nền tảng đa truy cập và nền tảng đám mây chung hỗ trợ tốt cho cả 5G và 4G.

Hệ thống mạng riêng (Private Network)

Mạng riêng LTE với đầy đủ các chức năng phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp có những yêu cầu đặc thù như: Công ty có quy mô vừa và lớn, nhà máy, cảng biển, dầu khí, trạm thu phí và các tình huống quốc phòng, tìm kiếm và cứu nạn ...