Liên hệ

VHT/VIETTEL có sáng chế đầu tiên được bảo hộ tại Hoa Kỳ

Tháng 09,  20/2019

Ngày 17/09/2019, Cơ quan quản lý sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã cấp bằng bảo hộ độc quyền cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) với sáng chế “Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý” số 15/633,743.

Nhóm tác giả: Vũ Đức Chính, Nguyễn Trung Hải, Lê Thanh Bằng, Nguyễn Thị Thu Thúy - Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel.

Đây là sáng chế đầu tiên của Viettel được bảo hộ thành công tại Hoa Kỳ.

Trước đó, sáng chế này cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng bảo hộ độc quyền số 1-2016-03331 ngày 30/8/2019.

Sáng chế đề xuất phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý giúp phân tán dữ liệu ngẫu nhiên đồng đều tới từng vi xử lý trong từng nút mạng và giúp giảm tải khi thực hiện tái cấu hình hệ thống, bằng cách thực hiện hàm băm chỉ số của từng phần tử rồi phân chia vào các nút mạng, khác biệt ở chỗ không những dùng hàm băm chỉ số từng phần tử mà còn dùng hàm băm chuỗi mô tả từng nút để phân chia phần tử vào từng vi xử lý trong nút mạng.

Sáng chế hiện đang ứng dụng trong hệ thống IMDB (In-Memory database) thuộc hệ thống tính cước thời gian thực (VOCS). 

Để có sáng chế được công nhận này, Đơn vị đã phải trải qua hành trình gần 3 năm với dấu mốc sau:

  • Năm 2016, VHT (tiền thân là Trung tâm VTTEK) đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho sáng chế “Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý” tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, sáng chế có số đơn 1-2016-03331.
  • Năm 2017, trên cơ sở sáng chế 1-2016-03331 đã nộp tại Việt Nam, VHT đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cơ quan quản lý sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) dưới tên gọi “Method of randomly distributing data in distributed multi-core processor systems”, sáng chế có số đơn 15/633,743.
  • Ngày 30/08/2019, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ký thông báo số 47489/SHTT-SC về việc đồng ý cấp Bằng bảo hộ độc quyền cho sáng chế số 1-2016-03331 tại Việt Nam.
  • Ngày 17/09/2019, USPTO đã cấp Bằng bảo hộ độc quyền cho sáng chế số 15/633,743 tại Mỹ, chủ sở hữu sáng chế được ghi nhận là Tập đoàn Viettel.

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email