Liên hệ

Văn hóa của VHT

Tháng 12,  24/2021

I. Tầm nhìn
VHT đã và đang nỗ lực thực hiện vai trò là đơn vị chủ lực của Viettel trong lĩnh vực Công nghiệp Công nghệ cao, sở hữu sản phẩm "Make in Vietnam" và công nghệ lõi đạt chuẩn thế giới, hướng tới sứ mệnh chung của Viettel là "Sáng tạo vì con người".
II. Giá trị cốt lõi
VHT xây dựng một tập thể gắn kết, môi trường lành mạnh, phong phú, thân thiện tạo nên một ngôi nhà chung cho toàn bộ CBNV. Đây là nơi mọi người cùng chung sức sáng tạo cống hiến và phát triển theo 8 giá trị cốt lõi của Viettel:
1. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý                                                                       
2. Trưởng thành qua thách thức và thất bại 
3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh 
4. Sáng tạo là sức sống 
5. Tư duy hệ thống 
6. Kết hợp đông tây 
7. Truyền thống và cách làm của người lính 
8. Viettel là ngôi nhà chung
III. Môi trường làm việc
VHT xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV và tạo sự gắn kết trong đơn vị.
(Một số hình ảnh về hoạt động của TCT)

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email