Liên hệ

Trạm gốc 5G của VHT góp phần giải bài toán quốc gia

Tháng 12,  08/2021

Trong những năm qua, Viettel cùng VHT đã tập trung làm chủ công nghệ, nghiên cứu sản xuất thành công các phần tử quan trọng trong kiến trúc mạng viễn thông, từ đó góp phần đưa Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 do đại hội Đảng XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra quan điểm phát triển nhanh và bền vững với tư duy và cách tiếp cận mới. Đó là: “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Đúng với định hướng đó, tham luận tại Đại hội Đảng XIII của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã một lần nữa nhấn mạnh:

“Kim chỉ nam xuyên suốt cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam là: Làm chủ hạ tầng số, làm chủ các nền tảng số từ đó làm chủ không gian mạng quốc gia dựa trên các sản phẩm “Make in Vietnam. Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ di động 5G, làm chủ hạ tầng điện đám mây thông qua các nền tảng “Make in Vietnam”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng XIII

Từ những ngày khởi đầu năm 2008, khi Tập đoàn và TCT vẫn phải nhập phần lớn các hệ thống nền tảng phần cứng, nền tảng lõi, cho tới cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Viettel đầu năm 2020, việc liên tục sáng tạo, phát triển theo định hướng chung của thế giới đã giúp Viettel có những bước chuyển mình vượt bậc. Trong những năm qua, Viettel đã làm chủ công nghệ, nghiên cứu sản xuất thành công các phần tử quan trọng nhất trong một kiến trúc mạng viễn thông điển hình từ lớp thiết bị đầu cuối, lớp truy cập, lớp truyền tải, lớp lõi và lớp ứng dụng; đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 06 trên thế giới có khả năng sản xuất thiết bị 5G.

Hoạt động nghiên cứu sản phẩm của VHT

Đối với mạng di động thế hệ thứ 5, Viettel đã nghiên cứu, phát triển mạng 5G hoàn chỉnh “Make in Vietnam” bao gồm: chip 5G, thiết bị truy cập vô tuyến băng rộng 5G, thiết bị truyền dẫn tốc độ cao, các hệ thống mạng lõi 5G và nền tảng cho vạn vật kết nối (IoT platform).

Các sản phẩm thiết bị truy cập vô tuyến 5G (gNodeB) do VHT sản xuất bao gồm:

  • Micro RRU 8T8R 8x5W (hỗ trợ băng tần n78 (3.6~3.8GHz) và băng tần n41 (26GHz).
  • Micro AIO 4T4R 4x10W (băng tần 2.6GHz)
  • Macro RRU 8T8R 8x40W (băng tần 2.6GHz).

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email