Liên hệ

Mạng lõi 5G hai chế độ của Viettel được xây dựng trên nền tảng Cloud Native, dựa trên công nghệ microservices và đồng thời kết hợp các chức năng của mạng lõi cho 4G (EPC) và mạng lõi 5G (5GC) thành một nền tảng đa truy cập và nền tảng đám mây chung hỗ trợ tốt cho cả 5G và 4G.

Mạng lõi 5G hai chế độ của Viettel được xây dựng trên nền tảng Cloud Native, dựa trên công nghệ microservices và đồng thời kết hợp các chức năng của mạng lõi cho 4G (EPC) và mạng lõi 5G (5GC) thành một nền tảng đa truy cập và nền tảng đám mây chung hỗ trợ tốt cho cả 5G và 4G. Các giải pháp của chúng tôi hỗ trợ 3GPP phiên bản 16 bao gồm 5G NSA và mô hình SA.

Tính năng:

 • Hỗ trợ chức năng mạng lõi 5G (AMF, SMF, SMSF, NRF, NSSF, CHF, PCF, UPF).
 •  Triển khai kiến trúc dựa trên dịch vụ [HTTP/2OpenAPI, REST].
 • Hỗ trợ dịch vụ Cloud Native trên máy chủ bare metal và Micro-service công nghệ mới nhất.
 • Hỗ trợ đa dạng tuyến dữ liệu, điều khiển giảm tải cục bộ và điều khiển backhaul (PFCP [N4]).
 • Quản lý phiên nâng cao với ảnh hưởng của lưu lượng truy cập và QoS cơ bản.
 • Hỗ trợ truy cập Non-3GPP; Kết hợp mạng lõi 4G để truy cập LTE và 5G NSA.
 • Hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn 3GPP, ITU, ETSI, ANSI và các giao thức được tiêu chuẩn hóa.

Thông số kỹ thuật:

 • Dung lượng cao, hỗ trợ 1-5 triệu thuê bao.
 • Hiệu suất cao, một cabinet hỗ trợ 5 triệu thuê bao, giảm OPEX và CAPEX.
 • Data plane thông lượng cao hỗ trợ 40Gbps/socket, 80Gbps/server.
 • Nền tảng phần cứng COTS, dễ dàng thay thế, nâng cấp hệ thống
 

5G gNodeB 8T8R

Viettel 5G gNodeB là một thành phần của mạng truy nhập 5G NR,  đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các công nghệ vô tuyến 5G đảm bảo kết nối dữ liệu giữa nhiều đầu cuối 5G với các thiết bị trong mạng lõi cho các dịch vụ đáp ứng tốc độ cao độ trễ thấp.