Liên hệ

Camera trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát triển ứng dụng và giải pháp người dùng cuối.

Nền tảng hoạt động theo phương thức của một nền tảng sáng tạo, đóng vai trò là nền móng phát triển nên các ứng dụng thông minh cho 5 lĩnh vực trọng tâm: An ninh Căn hộ; Tòa nhà thông minh; Giao thông thông minh; Sản xuất thông minh; Nông nghiệp thông minh.

AI Camera platform

Nền tảng camera trí tuệ nhân tạo của Viettel - Viettel AI Camera Platform là nền tảng hỗ trợ phát triển ứng dụng và giải pháp người dùng cuối dựa trên camera thông minh. Nền tảng hoạt động theo phương thức của một nền tảng sáng tạo, đóng vai trò là nền móng phát triển nên các ứng dụng thông minh cho 5 lĩnh vực trọng tâm: An ninh Căn hộ; Tòa nhà thông minh; Giao thông thông minh; Sản xuất thông min

Viettel Flagship Camera

Với mong muốn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyền đường cao tốc, quốc lộ, khu đô thị, giúp quá trình giám sát và điều phối giao thông trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn, đội ngũ kĩ sư của VHT đã hoàn thành nghiên cứu và phát triển giải pháp dành riêng cho giao thông thông minh hàng đầu tại Việt Nam.