Liên hệ

Nhà khoa học Viettel góp mặt tại hội nghị khoa học hàng đầu thế giới về điện tử công nghiệp

Tháng 09,  24/2018

Đại diện của VHT tham gia Hội nghị Quốc tế thường niên của Hiệp hội Điện tử công nghiệp của IEEE được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hội nghị Quốc tế thường niên của Hiệp hội Điện tử công nghiệp của IEEE là hội nghị khoa học quốc tế uy tín của IEEE về lĩnh vực điện tử công nghiệp, bao gồm lý thuyết và ứng dụng trong các lĩnh vực điều khiển, truyền thông, thiết bị điện tử, tính toán thông minh, xử lý tín hiệu và thuật toán.

Hội nghị Quốc tế thường niên của Hiệp hội Điện tử công nghiệp của IEEE đã nhận được 2068 kết quả nghiên cứu từ cộng đồng khoa học trên thế giới và 1428 bài báo đã được chấp nhận để trình bày tại hội nghị. Các công trình nghiên cứu được đánh giá bởi hơn 3000 nhà khoa học và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Hội nghị IECON được chia thành 85 phiên họp và 14 bài giảng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng chí Đỗ Văn Lộng đã trình bày kết quả nghiên cứu mang tên “Phát hiện và phân loại tấn công mạng vào hệ thống SCADA” về một phương pháp xử lý tín hiệu mới để phát hiện, phân loại và định vị các tấn công mạng vào hệ thống điều khiển trong công nghiệp tại hội nghị IECON 2017. Sau khi báo cáo, công trình nghiên cứu sẽ được đăng tải trên cơ sở dữ liệu của IEEE và SCOPUS.

Việc đăng bài trên các tạp chí, kỷ yếu quốc tế có uy tín đã và sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập quốc tế về Khoa học công nghệ của đội ngũ nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel và tham gia sâu rộng vào cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email