Contact

VHT có thêm 2 sáng chế được chứng nhận của Mỹ

Month 08,  29/2021

Đến tháng 8/2021, 2 sáng chế "Phương pháp cân bằng tải có trọng số trên các điểm truy cập dữ liệu" và "Bộ ghép lai có cổng tổng và cổng hiệu đồng hướng" đã chính thức được Cơ quan Quản lý sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) công nhận sau thời gian dài xét duyệt, nâng tổng số sáng chế của VHT được Hoa Kỳ công nhận lên con số 6 - Dẫn đầu toàn Tập đoàn.


Sáng chế "Phương pháp cân bằng tải có trọng số trên các điểm truy cập dữ liệu" do nhóm tác giả 9x Doãn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Đông và Đỗ Hoàng Dương nghiên cứu và phát triển trực thuộc lĩnh vực Viễn thông. Sáng chế nhằm mục đích giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu theo trọng số và cân bằng tải trong hệ thống truy cập dữ liệu phân tán. Đảm bảo khả năng phục vụ, hạn chế gián đoạn khi cần dịch chuyển dữ liệu giữa các node truy cập dữ liệu trong trường hợp cần thêm, bớt, hoặc thay đổi phần cứng các node.

Sáng chế "Phương pháp cân bằng tải có trọng số trên các điểm truy cập dữ liệu".

Với sáng chế "Bộ ghép lai có cổng tổng và cổng hiệu đồng hướng", bộ ghép lai có thể được tích hợp hiệu quả vào mạch tần số cao với cấu trúc đơn giản, sử dụng vật liệu phổ biến. Để đạt được mục đích này, bộ ghép lai trong sáng chế bao gồm các bộ phận: cổng tổng, cổng chênh lệch và cổng đầu ra. Sáng chế là thành quả của nhóm tác giả Nguyễn Tất Thắng, Đinh Ngọc Việt Tùng, Trần Hoàng Việt, Ngô Thị Hương và Phạm Đình Toại thuộc Khối 1, lĩnh vực cao tần và athena.

Sáng chế "Bộ ghép lai có cổng tổng và cổng hiệu đồng hướng" được Mỹ công nhận.

Lũy kế đến hết tháng 8/2021, Viettel đã có tổng cộng 339 đơn đăng ký sáng chế trong nước, 49 đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ. Trong đó, 44 bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam và 07 bằng sáng chế được cấp tại Mỹ. Trong đó, VHT sở hữu tổng cộng 243 đơn đăng ký sáng chế trong nước, 27 đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ. Ngoài ra còn có 33 bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam và 06 bằng sáng chế được cấp tại Mỹ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong hoạt động bảo hộ sở hữu công nghiệp trong toàn Tập đoàn.

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email