Contact
Find a job more accurately

Career

Salary

Kỹ sư Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)

Nơi làm việc: Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian: Full-time

Số lượng: 05

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cấp bậc Kỹ sư:

- Thu thập, phân tích và xây dựng, đề xuất các đặc tả yêu cầu nghiệp vụ cho khách hàng, các đặc tả yêu cầu phần mềm của sản phẩm có độ phức tạp vừa và nhỏ.

- Xây dựng đặc tả nghiệp vụ và các đặc tả yêu cầu phần mềm của sản phẩm cho nhóm kỹ thuật.

Cấp bậc Kỹ sư chính:

- Nghiên cứu, thu thập, phân tích và xây dựng, đề xuất các đặc tả yêu cầu nghiệp vụ cho khách hàng, các đặc tả yêu cầu phần mềm của sản phẩm có độ phức tạp cao.

- Lựa chọn và đề xuất đặc tả nghiệp vụ cho khách hàng và các đặc tả yêu cầu phần mềm của sản phẩm cho nhóm kỹ thuật.

- Phản biện, tư vấn cho khách hàng và các đặc tả yêu cầu phần mềm cho sản phẩm do các bên khác đề xuất.

- Nghiên cứu, đề xuất các kỹ thuật phân tích yêu cầu nghiệp vụ mới.

-  Hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn yêu cầu nghiệp vụ cho khách hàng và các thành viên mới. 

- Điều hành 1 nhóm kỹ sư thực hiện nhiệm vụ Xây dựng nội dung Phân tích hệ thống cho 1 sản phẩm phức tạp.

2. YÊU CẦU:

Với cấp bậc Kỹ sư:

Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông,...

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ cho các dự án.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, quy trình phát triển sản phẩm phần mềm, toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm ứng dụng.

- Có kiến thức về Quản lý chất lượng và kỹ năng phân tích thiết kế cho sản phẩm phần mềm.

- Có Kỹ năng thu thập yêu cầu từ khách hàng: như kĩ năng giao tiếp (communication skill), kỹ năng phỏng vấn (requirements interviews), requirements workshop.

- Có kỹ năng phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng để xây dựng các đặc tả yêu cầu nghiệp vụ cho khách hàng cũng như các đặc tả yêu cầu phần mềm cho đội dự án.

- Có kỹ năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ sử dụng các kỹ thuật mô hình quy trình nghiệp vụ (business process modeling, UML Activity diagram, Process Modeling Notation), kỹ thuật phân tích SWOT, Mô hình use case (Use case Modeling), Data Modeling, User Stories.

Với cấp bậc Kỹ sư chính:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan.

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ cho các dự án.

-  Đáp ứng các yêu cầu đối với vị trí Kỹ sư.

- Có kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin, quy trình phát triển sản phẩm phần mềm toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm ứng dụng.

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến sản phẩm.

- Có kiến thức về CMMI.

- Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành, mạng máy tính.

ƯU TIÊN:

- Thạc sỹ, Tiến sỹ các chuyên ngành liên quan đã có quá trình nghiên cứu tại các quốc gia phát triển trên thế giới.

- Ứng viên đã có kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương tại các công ty, tổ chức uy tín trong nước hoặc thế giới.

Salary: 550 - 1500$
Job title: Kỹ sư Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Type of work: Full time
Application deadline: 17/01/2022 - 31/12/2023
Apply now
Share:

Apply now

Full name *

Date of birth *

Gender *

Phone number *

Email *

Recruiting for positions *

Training places *

Level *

Specialized training *

Graduation year *

Graduation type *

Language certificate *

Attach personal profile
(pdf, jpeg upload required)