Contact

Tham gia và báo cáo khoa học tại Hội nghị Quốc tế về công nghệ công nghiệp

Month 09,  21/2018

Đại biểu của Trung tâm Chỉ huy điều khiển đã tham gia Hội nghị “International Conference on Industrial Technology (ICIT 2018)” (Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Công nghiệp) được tổ chức tại trung tâm hội nghị Lyon, Pháp. Đây là một trong những hội nghị hằng năm của Hiệp hội Điện tử Công nghiệp IEEE.

IEEE - ICIT 2018 là nơi các nhà khoa học hàng đầu, các chuyên gia, các nhà quản lý và đại diện của các công ty gặp gỡ để trao đổi những ý tưởng mới trong các hoạt động nghiên cứu. Đây là lần tổ chức thứ 19 liên tiếp của hội nghị nhằm thúc đẩy các hoạt động kỹ thuật, cập nhật các công nghệ mới nhất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Các chủ đề của hội nghị bao gồm các công nghệ hệ thống lưu trữ năng lượng điện, cơ điện tử, điện tử, hệ thống năng lượng tái tạo, ro bốt tự động hóa và rô bốt trong y tế và chăm sóc sức khoẻ, hệ thống điều khiển máy tính thông minh, dữ liệu lớn, kỹ thuật phần mềm và in ấn 3D vv..

Tại Hội nghị, đoàn Viettel đã báo cáo kết quả nghiên cứu dưới dạng bài báo có tên là “Tracking a 3D Target with Fusion of 2D Radar and Bearing-Only Sensor." (Paper ID: LF-000779), tạm dịch “Bám sát mục tiêu 3 chiều dựa trên hợp nhất radar 2 chiều và cảm biến chỉ có góc hướng”.

Công trình nghiên cứu này đề xuất các phương pháp hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn radar và cảm biến khác nhau nhằm cải thiện độ chính xác trong việc bám sát mục tiêu 3 chiều với độ chính xác hơn rất nhiều khi sử dụng từng radar hay cảm biến đơn lẻ. Các diễn giả trình bày hướng tiếp cận, phương pháp thiết kế, so sánh đánh giá phương pháp dựa trên dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thực, báo cáo kết quả thử nghiệm trước cộng đồng quốc tế.

Việc tham gia và hợp tác sâu hơn với cộng đồng nghiên cứu khoa học thế giới là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công các chuyển dịch và các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất của Viện Nghiên cứu và phát triển Viettel trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email