Contact

Cung cấp dịch vụ “Full Service” từ giai đoạn Nghiên cứu, thiết kế và tư vấn bài đo đến giai đoạn thực hiện đo kiểm, thử nghiệm và giai đoạn cấp báo cáo chứng nhận tiêu chuẩn cho khách hàng.

  • Hệ thống Lab được đầu tư hiện đại và hoàn thiện theo dây chuyền đo kiểm và thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm tập trung và đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ, tiêu chuẩn quốc tế của Ủy ban kỹ thuật điện thế giới IEC,…
  • Hệ thống Lab được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2017. Số hiệu: VILAS 861.
  • Hệ thống Lab đạt chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm vũ khí trang bị của Bộ Quốc phòng TCVN/QS 877:2014.
  • Hệ thống Lab được chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ thử nghiệm theo Nghị định 107/2016-NĐ/CP.
  • Hệ thống Lab đo kiểm, thử nghiệm gồm 04 phòng Lab:

1. Lab Thử nghiệm Cơ khí – Môi trường: 10 phép thử theo tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL STD 810 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 60068, cùng các tiêu chuẩn tương đương khác.

2. Lab Đo kiểm Viễn thông 5G: Đo kiểm, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật ngành Viễn thông đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến công nghệ 5G mới nhất.

3. Lab Đo kiểm Angten: Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến lĩnh vực đo kiểm Angten.

4. Lab Thử nghiệm Tương thích Điện từ: 14 phép thử theo tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL STD 461 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000.