Contact

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Month 12,  24/2021

BƯỚC 1: ỨNG TUYỂN
Ứng viên vui lòng thực hiện các bước sau đây:
1. Tham khảo các thông tin tuyển dụng được đăng tải trên Website hoặc Fanpage của Tổng Công ty và lựa chọn vị trí ứng tuyển.
2. Chuẩn bị Hồ sơ ứng tuyển gồm tối thiểu 01 Bản thông tin tự thuật (CV) và các chứng chỉ liên quan (tiếng Anh, chuyên môn). CV cá nhân tối thiểu cần có thông tin cá nhân, thông tin học vấn, kinh nghiệm làm việc (các vị trí/bài tập lớn/đề tài đã đảm nhiệm, kết quả đạt được và thành tích nổi bật), thông tin liên hệ.
3. Gửi Hồ sơ ứng tuyển cho Bộ phận Tuyển dụng trực tiếp trên website của Tổng Công ty hoặc theo hướng dẫn tại thông tin tuyển dụng, tiêu đề hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển_Họ tên ứng viên.
* Có thể tham khảo Mẫu Thông tin tự thuật của Tổng Công ty tại đây                                       
BƯỚC 2: SÀNG LỌC HỒ SƠ
1. Bộ phận Tuyển dụng sẽ thực hiện sàng lọc hồ sơ, lấy ý kiến của hội đồng chuyên môn về mức độ phù hợp để thông báo mời các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng hoặc phỏng vấn sơ bộ (đối với các ứng viên có mức độ phù hợp cao/có trên 3 năm kinh nghiệm liên quan tới vị trí tuyển dụng).
2. Các ứng viên chưa phù hợp sẽ được lưu hồ sơ và thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đợt tuyển dụng sau.                                                                                      
BƯỚC 3: KIỂM TRA CHUYÊN MÔN, TOEIC, IQ
- Ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng sẽ thực hiện các bài kiểm tra sau:
Kiểm tra Chuyên môn: Kiểm tra kiến thức chuyên môn nền tảng theo từng vị trí tuyển dụng. 
Kiểm tra TOEIC: Kiểm tra trình độ tiếng Anh. 
Kiểm tra IQ: Kiểm tra khả năng tư duy. 
- Hình thức thi: Qua hệ thống đào tạo trực tuyến của Tập đoàn.
* Ứng viên thuộc diện thu hút, chuyên gia sẽ được ưu tiên trong quá trình thi tuyển để tạo điều kiện bắt đầu công việc nhanh chóng nhất.                                                 
BƯỚC 4: PHỎNG VẤN
- Ứng viên đạt yêu cầu các bài kiểm tra sẽ tham gia 2 vòng phỏng vấn:
Phỏng vấn vòng 1: Chủ trì bởi Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Hội đồng sẽ trao đổi chi tiết với ứng viên về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, đánh giá mức độ phù hợp với tổ chức.
Phỏng vấn vòng 2: Chủ trì bởi Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Hội đồng sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng ứng viên.                                                                                     
BƯỚC 5: THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG
- Bộ phận Tuyển dụng thông báo với ứng viên về kết quả đạt/không đạt của quá trình tuyển dụng.
- Thực hiện thỏa thuận với ứng viên về các nội dung sẽ ký hợp đồng.                                   
BƯỚC 6: NHẬN THƯ MỜI LÀM VIỆC (OFFER LETTER) VÀ CHUẨN BỊ HỒ SƠ
- Bộ phận Tuyển dụng gửi Thư mời nhận việc cho ứng viên theo các nội dung đã thống nhất trong quá trình thỏa thuận và các hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
- Ứng viên thông báo với Bộ phận Tuyển dụng về thời điểm tiếp nhận công việc để tiến hành các công tác chuẩn bị đón nhân viên mới.

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email