Contact

Chế độ đãi ngộ

Month 12,  24/2021

1. Thu nhập
- Từ 700 - 1.200$ đối với Kỹ sư.
- Từ 1,200 - 2,500$ đối với Kỹ sư chính.
- Và từ 2,500 - 5,000$++ đối với Chuyên gia.
- Hưởng tối thiểu 2,000$/năm các khoản quà lễ tết, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại liên lạc.
- Chế độ thưởng khuyến khích sáng kiến, ý tưởng lên đến 10% giá trị làm lợi.
- Chế độ thưởng theo dự án, mức độ thành công của các sản phẩm nghiên cứu.
2. Phúc lợi
- Hưởng 27 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm bao gồm 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 03 ngày nghỉ mát và 01 ngày sáng tạo hàng năm.
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ BHXH/BHYT/BHTN theo Quy định và chinh sách bảo hiểm sức khỏe riêng biệt của Tập đoàn dành cho CBCNV.
- Chế độ bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người thân.
- Chế độ mua nhà ưu đãi cho CBCNV xuất sắc.
- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc tại các trường trong nước và nước ngoài.
- Cơ hội chuyển Quân nhân chuyên nghiệp/Sỹ quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email