Contact

General introduction

•Cơ sở hạ tầng được đầu tư mới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: Quân sự (MIL, STANAG), các thị trường như Mỹ, Châu Âu (ANSI, IEC),…

Tủ thử nghiệm shock nhiệt đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068

Buồng thử nghiệm sương muối đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068

Hệ thống thiết bị thử nghiệm rung xóc, va đập, thả rơi đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068

Tủ thử nghiệm bụi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60529 (IP5x, IP6x)

Tủ thử nghiệm môi trường 1000 lít và 2000 lít đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G, IEC 60068

Feature

  • Phòng Lab được xây dựng và lắp đặt tại khu tích hợp X1 hiện đại của Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.
  • Phòng Lab bắt đầu được vận hành từ tháng 10/2016 và đã được chứng tiêu chuẩn ISO 17025:2017 với số hiệu VILAS 861.

Spectifications

Thử nóng khô

MIL-STD-810G Method 501.6; IEC 60068-2-2:2007; TCVN 7699-2-2:2011

Thử nóng ẩm không đổi

MIL-STD-810G Method 501.6; IEC 60068-2-78:2007;TCVN 7699-2-78:2011

Thử nóng ẩm theo chu kỳ

MIL-STD-810G Method 501.6; IEC 60068-2-30; TCVN 7699-2-30:2007

Thử nghiệm lạnh

MIL-STD-810G Method 501.6; IEC 60068-2-1; TCVN 7699-2-1:2007

Thử nghiệm sốc nhiệt độ

MIL-STD-810G Method 503.6; IEC-60068 Part 2-14; TCVN 7699 2-14:2007

Thử nghiệm rung

MIL-STD-810G Method 514.7; IEC 60068-2-6; TCVN 7699 2-6:2007; IEC 68-2-47; TCVN 2-47:2007

Thử nghiệm va đập

MIL-STD-810G Method 516.7; IEC 60068-2-27; TCVN 7699 2-27:2007

Thử nghiệm sương muối

MIL-STD-810G Method 509.6; IEC 60068-2-11; IEC 60068-2-52; TCVN 7699-2-11:2007; TCVN 7699-2-52:2007

Thử nghiệm thả rơi

MIL-STD-810G Method 516.7; IEC 60068-2-32; TCVN 7699-2-32:2007

Thử nghiệm bụi

MIL-STD-810G Method 510.7; IEC-60068 Part 2-68; IEC 60529; TCVN 4255:2008