Contact

Bằng việc nhìn vào đôi mắt, ai có thể dự đoán tính cách của bạn

Month 09,  24/2018

Một dự án hợp tác giữa Đại học South Australia và Đại học Stutgart về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đã sử dụng một thiết bị theo dõi chuyển động đôi mắt của tình nguyện viên khi xem video của hãng SensorMotoric Instruments. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ kiểm tra chéo các phát hiện với một bảng câu hỏi được thiết lập trước. Nghiên cứu chỉ ra rằng, với 5 đặc điểm tính cách phổ biến nhất của con người – cởi mở, sự tận tâm, tính hướng ngoại, tính đồng cảm và tâm thần – AI dựa vào thông tin thu thập được có thể phán đoán được một cách chính xác 4 trong số đó bao gồm sự tận tâm, tính hướng ngoại, tính đồng cảm và tâm thần.

Theo Tobias Loetscher – Đại học South Australia, mục tiêu của dự án này là để cải thiện khả năng tương tác giữa người với máy tính trong tương lai. Nghiên cứu này mang đến các cơ hội để phát triển robot, máy tính có thể phán đoán, giải thích các tín hiệu từ con người tốt hơn. Và có thể đến một lúc nào đó trong tương lai, các robot có thể loại bỏ và thay thế con người nếu chúng nhận thấy một điều gì bất thường trong tính cách của chúng ta.

Nguồn:

https://www.cnet.com/news/artificial-intelligence-can-predict-your-personality-by-looking-at-your-eyes/

Dịch: Nguyễn Văn Hoàng - Viện NC&PT Viettel

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email