Contact

3 đề xuất nhằm nâng cao năng lực của công nghiệp công nghệ số Việt Nam

Month 06,  20/2023

Tham gia Industry 4.0 Summit 2023, Lãnh đạo Tập đoàn Viettel và các chuyên gia đến từ Viettel đã có những đóng góp đề xuất cơ chế, chính sách trọng tâm nhằm nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của công nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, lấy con người là trung tâm, doanh nghiệp (DN) là chủ thể. Lần đầu tiên trong một Nghị quyết của Đảng xác định ngành công nghiệp công nghệ số là một trong 6 ngành công nghiệp hiện đại cần được chú trọng ưu tiên trong thời gian tới.

Hiện nay, ngành công nghiệp công nghệ số của Việt Nam đã có những bước phát triển rất tích cực, tuy nhiên nhìn nhận đánh giá thẳng thắn thì giá trị gia tăng còn thấp.

34

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thăm, làm việc tại gian hàng Viettel.

Từ thực tế đó, với góc độ là một DN công nghệ viễn thông nhưng cũng tham gia vào lĩnh vực công nghệ số, tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 năm 2023 (Industry 4.0 Summit 2023), Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng đã đề xuất cơ chế, chính sách trọng tâm nhằm nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của công nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Cụ thể, Chủ tịch Tập đoàn mong muốn Nhà nước đặt ra các mục tiêu khát vọng tầm quốc gia cho lĩnh vực này, từ đó, có chính sách hỗ trợ đồng bộ hoặc có cơ chế “giao nhiệm vụ” cho các DN hàng đầu, đủ tiềm lực thực hiện.

Thứ hai, theo Chủ tịch Tào Đức Thắng, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần chú trọng ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến việc tạo lập thị trường công nghệ số như: ban hành các cơ chế, chính sách về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số đối với các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế; ban hành các cơ chế, chính sách về ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ số trong nước, thay thế nhập khẩu.

Cuối cùng, ông Tào Đức Thắng đề nghị Nhà nước cần có chính sách thu hút và tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ số. Việc hợp tác với các đối tác là các DN lớn trên thế giới là rất quan trọng. “Chúng ta có kinh nghiệm, có nguồn lực rồi, chỉ cần thêm nguồn lực bên ngoài đủ lớn sẽ cùng chúng ta thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa này”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tại Industry 4.0 Summit 2023, các đại diện của Viettel cũng đóng góp nội dung tại 2 phiên chuyên đề quan trọng của diễn đàn.

Ngoài ra, gian hàng của Viettel tại Industry Summit 2023 cũng thu hút sự quan tâm của khách tham dự với 17 sản phẩm, công nghệ hiện đại liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

z4433277567994-3465f8a4cc2d1d402bb734e2db365976

Các sản phẩm của Viettel năm nay tập trung vào các ngành cốt lõi như năng lượng, tài chính ngân hàng, bán lẻ, sản xuất hay các dịch vụ về an sinh xã hội như nền tảng bản sao số, nền tảng giải phẫu học, Safeone - Hệ thống truyền tin cảnh báo, thiết bị 5G, nBox, RPA…

Đây là năm thứ 4 Viettel tham gia triển lãm với vai trò là một trong những DN nòng cốt, có vai trò dẫn dắt công nghệ. Hệ sinh thái DN số do Viettel xây dựng đáp ứng từ việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyển đổi số cho DN, đến các dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các ứng dụng về quản trị DN./.

(Nguồn: Tạp chí Thông tin & Truyền thông) 

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email