Liên hệ

Định hướng nghề nghiệp

Tháng 12,  24/2021

I. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Hướng tới sứ mệnh tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự và dân sự Make in Vietnam, Made-by-Vietnamese, tiến tới mục tiêu nắm giữ công nghệ lõi, VHT tập trung tuyển dụng nhân sự ở các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ sau:
1. Công nghệ thông tin
- Kỹ sư Phát triển phần mềm
- Kỹ sư Phát triển phần mềm Nhúng
- Kỹ sư Kiểm thử
- Kỹ sư Phân tích nghiệp vụ
- Nhân viên Phát triển sản phẩm
2. Khoa học dữ liệu/Trí tuệ nhân tạo
- Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo
- Kỹ sư Dữ liệu lớn
- Kỹ sư Nghiên cứu Thuật toán
3. Kỹ thuật Điện tử/Viễn thông
- Kỹ sư Xử lý tín hiệu
- Kỹ sư Xử lý ảnh
- Kỹ sư Phát triển FPGA
- Kỹ sư Thiết kế SoC
- Kỹ sư Thiết kế RF/Analog
- Kỹ sư Antenna
- Kỹ sư Thiết kế Cao tần
- Kỹ sư Thiết kế phần cứng
- Kỹ sư Nghiên cứu/Phát triển giao thức mạng
4. Cơ khí/Cơ khí động lực
- Kỹ sư Cơ khí
- Kỹ sư Cơ khí động lực
- Kỹ sư Động học bay
5. Điều khiển Tự động/Tự động hóa
- Kỹ sư Điều khiển tự động
- Kỹ sư Tự động hóa
6. Quang học/Quang điện tử
- Kỹ sư Quang học
- Kỹ sư Quang điện tử
7. Công nghệ Vật liệu/Kết cấu
- Kỹ sư Kết cấu
- Kỹ sư Vật liệu
8. Thiết kế kiểu dáng/Đồ họa
- Kỹ sư Thiết kế Kiểu dáng Công nghiệp
- Kỹ sư Thiết kế đồ họa
- Kỹ sư Thiết kế đồ họa mô phỏng
- Kỹ sư Thiết kế Trải nghiệm người dùng (UX/UI)
9. Sản xuất
- Kỹ sư Kỹ thuật sản xuất
- Kỹ sư Quản lý sản xuất
10. QA/QC
- Kỹ sư Đảm bảo chất lượng
- Kỹ sư Kiểm soát chất lượng
II. LĨNH VỰC KINH DOANH
Để phát triển và mở rộng hoạt động Kinh doanh của TCT ở thị trường trong và ngoài nước, VHT đang cần nhân sự có kinh nghiệm, sở hữu tư duy nhạy bén và yêu thích các sản phẩm Công nghệ tại các vị trí sau:
- Chuyên viên Kinh doanh
- Chuyên viên Marketing 
III. THỰC TẬP SINH
Với định hướng ươm mầm tài năng trẻ và tạo ra cơ hội trải nghiệm thực tế cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật, VHT liên tục tuyển dụng Thực tập sinh ở các lĩnh vực:
- Thực tập sinh về Khoa học dữ liệu/Trí tuệ nhân tạo.
- Thực tập sinh về Phát triển phần mềm/Phần mềm Nhúng/Kiểm thử.
- Thực tập sinh về Phát triển FPGA/Xử lý tín hiệu/Vi mạch.
 

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email