Liên hệ

Giới thiệu chung

  • 4G Small Cell là node truy nhập vô tuyến công suất thấp với vùng phủ sóng từ 10 mét đến 2 km, trong khi các macrocell phủ sóng trên 10 km. Thường được sử dụng để lắp đặt trong các tòa nhà (In-building) hoặc các vị trí lắp đặt cần tránh nhiễu tần số,...
  • Đã triển khai tại Việt Nam.

Tính năng

  • Quản lý tài nguyên, điều khiển truy nhập, lập lịch và truyền các bản tin paging, QoS.
  • Quảng bá thông tin về cell, ciphering/deciphering dữ liệu người dùng và dữ liệu điều khiển.
  • Nén/giải nén các header gói dữ liệu người dùng UL/DL.
  • Có khả năng sử dụng băng thông cao, dễ dàng lắp đặt, nâng cấp, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, cũng như khả năng tự động phát hiện, cảnh báo lỗi được ứng dụng trong quá trình vận hành khai thác.