Liên hệ

Giới thiệu chung

Trạm thu phát Picocell được sử dụng để giải quyết cho các yêu cầu về dung lượng trong phạm vi diện tích nhỏ như trong các tòa nhà, khu trung tâm thương mại, chợ… yêu cầu cao về sự gọn nhẹ, thẩm mỹ và tính cơ động trong triển khai.

Tính năng

  • Quản lý tài nguyên vô tuyến, điều khiển truy nhập, lập lịch và thực thi các chính sách QoS.0
  • Truyền các bản tin quảng bá cell và bàn tin tìm gọi UE.
  • Ciphering/deciphering dữ liệu người dùng và dữ liệu điều khiển.
  • Nén/giải nén các header gói dữ liệu người dùng UL/DL.
  • Lựa chọn và định tuyến các bản tin báo hiệu đến MME.
  • Định tuyến dữ liệu người dùng đến SGW.
  • Cấu hình đo lường và điều khiển việc chuyển giao cho UE.