Liên hệ

Giới thiệu chung

•Cơ sở hạ tầng được đầu tư mới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: Quân sự (MIL, STANAG), các thị trường như Mỹ, Châu Âu (ANSI, IEC),…

Tủ thử nghiệm shock nhiệt đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068

Buồng thử nghiệm sương muối đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068

Hệ thống thiết bị thử nghiệm rung xóc, va đập, thả rơi đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068

Tủ thử nghiệm bụi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60529 (IP5x, IP6x)

Tủ thử nghiệm môi trường 1000 lít và 2000 lít đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G, IEC 60068

Tính năng

  • Phòng Lab được xây dựng và lắp đặt tại khu tích hợp X1 hiện đại của Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.
  • Phòng Lab bắt đầu được vận hành từ tháng 10/2016 và đã được chứng tiêu chuẩn ISO 17025:2017 với số hiệu VILAS 861.