Liên hệ

Sản phẩm công nghệ cao phục vụ đời sống dân sinh.

Nhằm phục vụ việc truy cập mạng viễn thông, lớp thiết bị đầu cuối được chúng tôi nghiên cứu và sản xuất gồm các sản phẩm công nghệ cao phục vụ đời sống dân sinh như IOT, Smart City, Điện thoại bảo mật (VIPPHONE)...

Thiết bị chuyển đổi quang điện ONT

Thiết bị truy cập Wifi

Điện thoại bảo mật VIPPhone