Liên hệ

Được phát triển bởi công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam: Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao với 10 năm nghiên cứu, phát triển và sản xuất rất nhiều dòng sản phẩm chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao trong cả lĩnh vực quân sự và hạ tầng viễn thông dân sự

• Được phát triển bởi công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam: Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao với 10 năm nghiên cứu, phát triển và sản xuất rất nhiều dòng sản phẩm chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao trong cả lĩnh vực quân sự và hạ tầng viễn thông dân sự.

• Phòng lab được chứng nhận tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như: ISO 17025:2017, TCVN/QS 877:2014, nghị định 107/2016-NĐ/CP.

• Cơ sở hạ tầng được đầu tư mới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: Quân sự (MIL, STANAG), các thị trường như Mỹ, Châu Âu (ANSI, IEC),…

Tủ thử nghiệm shock nhiệt đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068.

Buồng thử nghiệm sương muối đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068.

Hệ thống thiết bị thử nghiệm rung xóc, va đập, thả rơi đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G và IEC 60068.

Tủ thử nghiệm bụi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60529 (IP5x, IP6x).

Tủ thử nghiệm môi trường 1000 lít và 2000 lít đáp ứng tiêu chuẩn MIL STD 810G, IEC 60068.

Lab Đo kiểm Angten

Hoàn thiện Cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và đưa vào hoạt động cung cấp dịch vụ từ năm 2022.

Lab Đo kiểm Viễn thông 5G

Hoàn thiện Cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và đưa vào hoạt động cung cấp dịch vụ từ năm 2022.

Lab Thử nghiệm Cơ khí – Môi trường

Cung cấp dịch vụ đo kiểm, thử nghiệm và tư vấn bài đo thử nghiệm theo 10 phép thử đáp ứng các tiêu chuẩn MIL STD 810, IEC 60068/TCVN 7699 và các tiêu chuẩn tương đương

Lab thử nghiệm Tương thích Điện từ trường

Cung cấp dịch vụ đo kiểm, thử nghiệm và tư vấn bài đo thử nghiệm theo 11 phép thử theo tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL STD 461 và 03 phép thử theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000.