Liên hệ

Phương tiện nhân bội sức mạnh và là một trong ba nhân tố then chốt của chiến tranh công nghệ cao.

Viettel đã bắt đầu nghiên cứu các thiết bị tác chiến điện tử từ năm 2014 với các thiết bị gây nhiễu thế hệ thứ 2 và hệ thống trinh sát thế hệ thứ 3 có khả năng phát hiện, định vị, bắt bám, phân loại và nhận dạng các nguồn phát tín hiệu thông tin liên lạc, phát xung ra-đa để trang bị cho các lực lượng tác chiến điện tửViettel phát triển các dòng sản phẩm tác chiến điện tử thông minh (Congnitive Electronic Warface) thế hệ thứ 3 và thế hệ thứ 4, bao gồm dòng trinh sát, chế áp, bảo vệ điện tử, hoạt động trong dải tần rộng, đảm bảo khả năng tác chiến hiện đại, hiệu quả trong trường điện tử. Các sản phẩm Tác chiến điện tử của Viettel được thiết kế đảm bảo các yếu tố sau:

OPEN: Sản phẩm được thiết kế với băng thông tức thời từ rộng đến siêu rộng; bao gồm vô tuyến (radio spectrum), hồng ngoại (infrared spectrum), quang (optical spectrum), tia cực tím (ultraviolet spectrum) cho phép xử lý với mọi loại tín hiệu và mục tiêu. Kiến trúc phần mềm định nghĩa tính năng (Software defined radio) cho phép dễ dàng, nhanh chóng bổ sung và cập nhật giải thuật xử lý tín hiệu.

COMPACT: Các sản phẩm được thiết kế trên cơ sở mô-đun hóa cao cho phép dễ dàng tối ưu thiết kế cho các dòng máy trạm, lắp trên xe, máy bay không người lái hoặc mang xách. Các dòng sản phẩm mang xách hoặc cầm tay được thiết kế tối ưu về kích thước, khối lượng và năng lượng tiêu thụ.

CONNECT: Chuẩn hóa thiết kế cho phép các sản phẩm dễ dàng kết nối với nhau để trở thành hệ thống tác chiến hiệu đại cũng như kết nối về sở chỉ huy các cấp theo mô hình chuẩn C5ISR.

INTELLIGENT: Sản phẩm có khả năng thu thập, phân tích, giải mã và xử lý dữ liệu lớn (big data analysis); ứng dụng học máy (machine-learning) cho phép tự động xử lý thay thế trắc thủ khi cần thiết.

Máy gây nhiễu sóng điện thoại di động

Máy gây nhiễu vô tuyến điện

Máy trinh sát gây nhiễu

Hệ thống Trinh sát điện tử thông minh

Hệ thống trinh sát vô tuyến điện tử