Liên hệ

Phát hiện các mục tiêu trên không, trên biển và chỉ thị cho hỏa lực đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

 Sản phẩm Ra-đa của Viettel được áp dụng các công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay như:

• Công nghệ số hóa trực tiếp cao tần;
• Công nghệ ăng ten mảng pha quét búp sóng điện tử chủ động, làm nền tảng cho các loại ra đa cảnh giới/chỉ thị hỏa lực hiện đại,
• Công nghệ thu phát và xử lý tín hiệu điều tần tuyến tính liên tục ứng dụng cho các loại ra đa có trọng lượng nhỏ, độ phân giải cao phát hiện các mục tiêu có kích thước nhỏ, ứng dụng AI trong bài toán xử lý, hiển thị mục tiêu và nhiễu.

Để đáp ứng nhu cầu trong chiến tranh hiện đại, các dòng Ra-đa của Viettel được tích hợp đầy đủ các tính năng tác chiến điện tử, trong đó nổi bật là tính năng chống nhiễu tạp tích cực tác động vào cánh sóng bên, tính năng xác định tần số và hướng nguồn phát nhiễu, tính năng nhảy tần, tính năng tập trung năng lượng, tính năng phân tập theo tần số...

Đài ra đa cảnh giới tầm gần phân giải cao

Đài ra đa cảnh giới biển tầm trung

Đài ra đa 3D chiến thuật băng L

Đài ra đa 2D cảnh giới tầm trung

Đài ra đa 2D cảnh giới tầm thấp

Đài ra đa chiến thuật băng S ba tọa độ (3D) tầm gần

Đài ra đa 3D cảnh giới tầm trung băng S