Liên hệ

Phục vụ huấn luyện, sử dụng vũ khí, khí tài trong các môi trường tác chiến lục quân, phòng không không quân, hải quân, tác chiến điện tử và ứng dụng cho giáo dục, y tế, thiết kế, sản xuất.

Các hệ thống mô hình mô phỏng do Viettel nghiên cứu phát triển sử dụng các công nghệ mô hình hóa, tính toán động lực học, robotics và điều khiển tự động, xử lý hiển thị hình ảnh 2D/3D, công nghệ thực tế ảo VR/AR/MR, nhằm thiết kế, chế tạo các sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực quân sự, cũng như trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sản xuất.

Sản phẩm có chất lượng cao, làm chủ hoàn toàn các công nghệ lõi, có tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật bằng hoặc hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới, được đặc trưng hóa phù hợp với yêu cầu của khách hàng với giá thành hợp lý, hệ thống bảo đảm, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài ra, thông qua việc tự nghiên cứu, xây dựng và làm chủ các công nghệ lõi nền tảng trong ngành như:
   • Chuyển động 6 bậc tự do (6DOF),
   • Tạo ảnh (Image Generator),
   • Mô hình chiến đấu (Combat Modeling),
   • Tạo đối tượng ảo (Computer Generated Forces)


Các sản phẩm của Viettel luôn có tính hệ thống cao, sẵn sàng mở rộng, kết nối, tích hợp thành các tổ hợp mô phỏng nhằm phục vụ các mục đích huấn luyện nâng cao hay thực hành diễn tập phức hợp. 

Hệ thống sa bàn 4.0

Hệ thống mô phỏng huấn luyện kỹ thuật bắn súng

Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe VOTO