Liên hệ

Hiển thị toàn bộ bức tranh tình huống tác chiến, xử lý, phân tích và hỗ trợ người chỉ huy ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Hệ thống Chỉ huy điều khiển do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel phát triển dựa trên việc làm chủ các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay VHT đồng thời thiết kế mô hình phần cứng riêng cho hệ thống bằng việc phân tách hóa các thành phần trong hệ thống C5ISR thành các dịch vụ, chức năng riêng như: Giao tiếp kết nối, Chỉ huy & Điều khiển, Tính toán, ISR, Không gian mạng cùng với các nền tảng công nghệ tương ứng. Tổng Công ty VHT cũng định hướng phát triển các hệ thống Chỉ huy điều khiển chú trọng vào các yếu tố như:

• Kiến trúc mở, khả năng mở rộng hệ thống lớn, có khả năng tích hợp các đơn vị tác chiến khác nhau, truyền thông tin và giao mệnh lệnh đến từng người lính, kết nối các trang thiết bị vào hệ thống nhằm bảo đảm khả năng phối hợp tác chiến thời gian thực.  

• Xây dựng nền tảng truyền tin cho hệ thống với các tính năng: Truyền không dây, Truyền trong điều kiện băng thông thấp, Truyền độ tin cậy cao. Với nền tảng và các kết quả đạt được, VHT đang hình thành nên sản phẩm chỉ huy điều khiển “đa miền”: Trên mặt đất, trên biển, trên không, không gian điện từ, không gian mạng, kết nối toàn bộ hệ thống tự động hóa chỉ huy của các Quân/Binh chủng toàn quân thành hệ thống tổng thể.

Hệ thống Tự động hóa chỉ huy Tác chiến điện tử

Hệ thống tự động hóa chỉ huy điều khiển Hải Quân

Hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia