Liên hệ

Giới thiệu chung

  • SRT có khả năng xử lý ưu tiên các lưu lượng thoại, dữ liệu và tín hiệu giúp vận chuyển tin cậy qua các kết nối trong mạng, gồm E1, Carrier Ethernet.Viettel Site Router (SRT) là thiết bị chuyển đối giữa các mạng vô tuyến di động, truy cập cố định, mạng doanh nghiệp và các mạng truyền dẫn. SRT có thể sử dụng như một Cell-site router hoặc Ethernet access router, được thiết kế với nhiệm vụ đồng bộ, tổng hợp các luồng traffic của mạng Backhaul.
  • Sản phẩm hiện đã được triển khai tại thị trường Việt Nam.

Tính năng

  • Hỗ trợ giao thức Lớp 2 (STP, VLAN, LACP, ...), Lớp 3 (OSPF, BGP, RIPv1/2...).
  • Hỗ trợ IP/MPLS (L2 VPN, L3 VPN).
  • Hỗ trợ phân quyền và xác thực qua TACACS + Server.
  • Hỗ trợ tính năng Multicast (PIM SM, PIM SSM, PIM DM).
  • Hỗ trợ khả năng hồi phục dịch vụ End-to-End trong thời gian < 200ms.
  • Tương thích với thiết bị Aggregation của các Vendor khác.