Liên hệ

Giới thiệu chung

Là thiết bị truyền dẫn vô tuyến nhảy tần băng rộng tốc độ cao, kết nối các mạng IP với IP, TDM với TDM trong trường hợp các đường truyền dẫn hữu tuyến không thể triển khai được hoặc trong các điều kiện khắc nghiệt (thiên tai, chiến tranh) cần triển khai nhanh; hoạt động ở dải tần 4,4 – 5 GHz.
Đảm bảo thông tin liên lạc vô tuyến cho các trạm cố định, hoặc trên xe cơ động

Tính năng

  • Kết nối tốc độ cao trong tầm nhìn thẳng
  • Hỗ trợ kết nối mạng IP và TDM truyền thống
  • Có tính năng nhảy tần
  • Có khả năng giám sát, cấu hình từ xa qua mạng
  • Có tính năng điều khiển tự động ăng ten
  • Có khả năng nâng cấp tính năng thông qua cập nhật phần mềm
  • Định vị toàn cầu GPS
  • Hỗ trợ các dịch vụ mới như video, HDvoice, truyền dữ liệu tốc độ cao...