Liên hệ

Giới thiệu chung

• Viettel ONT là thiết bị đầu cuối đặt tại nhà khách hàng nhằm cung cấp các dịch vụ như internet, IPTV, VoIP… 
• Giải vàng kinh doanh quốc tế IBA Steve Award
• Đã triển khai phục vụ kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Tính năng

  • Ethernet port 4x10/100/1000 base-TX.
  • Optical port: DL/UL: 2,5/1,25 Gbps.
  • Antenna: MIMO 2x2.
  • Truyền nhận dữ liệu qua đường quang với thiết bị chia quang hoặc với OLT trên mạng lưới.
  • Cho phép kết nối với các ngoại vi thông qua các chuẩn giao tiếp như USB, VoIP, Ethernet…
  • Thực hiện việc truyền nhận dữ liệu bằng tín hiệu không dây (wifi) giữa thiết bị GPON và các thiết bị đầu cuối khách hàng.
  • Hỗ trợ tính năng dualband, hoạt động trên cả 2 tần số thu phát là 2,4 GHz và 5 GHz.
  • Sẵn sàng cho việc triển khai mạng Wif MESH cho khách hàng.

Thông số kỹ thuật

Ethernet port

4x10/100/1000 base-TX

Optical port

DL/UL: 2.5/1.25 Gbps

Antenna

MIMO 2x2

Wifi

802.11 a/b/g/n/ac Dualband 2.4 GHz/5 GHz

Protocol

IPv4/IPv6, WAN (PPPoE/DHCP) NAT, IGMPv2/3, SNMP TR-069...