Liên hệ

Giới thiệu chung

Đài ra đa cảnh giới tầm gần phân giải cao băng X sử dụng trên bến cảng, căn cứ hải quân, nhà giàn hay các công trình dầu khí trên biển để phát hiện, định vị các mục tiêu hoạt động trên biển.

Tính năng

  • Phát hiện, định vị mục tiêu ở cự ly đến 36 hải lý
  • Loại mục tiêu: Tàu, thuyền nhỏ
  • Cung cấp thông tin mục tiêu: cự ly, phương vị và vận tốc
  • Có khả năng chống tác chiến điện tử
  • Hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường biển đảo
  • Cung cấp thông tin mục tiêu cho hệ thống tự động hóa thu thập, xử lý thông tin và tổ hợp tự động hóa