Liên hệ

Giới thiệu chung

Đài ra đa cảnh giới biển hoạt động ở băng tần X để phát hiện, định vị các mục tiêu hoạt động trên biển và mục tiêu trên không tầm thấp.

Tính năng

  • Phát hiện, định vị mục tiêu ở cự ly đến 100 hải lý
  • Loại mục tiêu: Tàu nổi, thuyền, mục tiêu bay tầm thấp
  • Cung cấp thông tin mục tiêu: cự ly, phương vị và vận tốc
  • Có khả năng chống tác chiến điện tử
  • Hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường biển đảo
  • Cung cấp thông tin mục tiêu cho hệ thống tự động hóa thu thập và xử lý thông tin và tổ hợp tự động hóa