Liên hệ

Giới thiệu chung

Máy thu phát vô tuyến điện nhảy tần sử dụng công nghệ SDR, hoạt động trong cả dải tần sóng ngắn (HF) và sóng cực ngắn (VHF), phục vụ cấp chiến dịch, chiến thuật; Khả năng liên lạc thoại, báo, truyền dữ liệu, mã hóa bảo mật, chống tác chiến điện tử. Định hướng trang bị cho tổ đài mang xách, lắp đặt tại trạm cố định hoặc trên xe cơ động.

Tính năng

  • Cự ly liên lạc lên đến 1000 km
  • Thoại rõ tần số cố định, thoại rõ nhảy tần, thoại mật tần số cố định, thoại mật nhảy tần
  • Tự động thiết lập đường truyền
  • Mã hóa bảo mật dữ liệu, hỗ trợ gắn thêm mô đun cơ yếu bảo mật bên ngoài
  • Điều khiển xa qua đôi dây dã chiến cự ly đến 5km, cho phép điều khiển xa qua giao diện IP.
  • Có khả năng nâng cấp tính năng thông qua cập nhật phần mềm
  • Định vị toàn cầu GPS