Liên hệ

Giới thiệu chung

Được xây dựng với chức năng tự động hóa chỉ huy, điều hành tác chiến của Tác chiến điện tử. Mục tiêu phát hiện chính của hệ thống là toàn bộ các đối tượng phát sóng điện từ như các ra-đa, các thiết bị bộ đàm, các đài phát thanh truyền hình...

Cung cấp cho người chỉ huy bức tranh tình huống điện tử tổng hợp trên không, trên biển và trên đất liền, hỗ trợ người chỉ huy đưa ra các quyết định tác chiến kịp thời, chính xác.

Tính năng

  • Kết nối và thu thập thông tin trinh sát từ các khí tài Tác chiến điện tử
  • Xử lý dữ liệu và xây dựng bức tranh tình huống điện tử trên cả nước
  • Phân tích, tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình trinh sát TCĐT theo thời gian thực
  • Đánh giá hiểm họa để đưa ra các cảnh báo
  • Hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu, từ chỉ huy tới các cơ quan, đơn vị thuộc quyền
  • Hiển thị, ghi lưu, tái hiện dữ liệu trên bản đồ tình huống điện tử
  • Hỗ trợ xây dựng kịch bản chiến đấu và huấn luyện