Liên hệ

Giới thiệu chung

Làm nhiệm vụ xây dựng bức tranh tình huống đồng nhất từ các nguồn quan sát, trinh sát trên không, mặt biển, dưới mặt nước theo thời gian thực. Tự động tính toán tham số cảnh báo các hoạt động bất thường trên biển, hỗ trợ người chỉ huy công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác.

Tính năng

 • Thu thập, xử lý, hợp nhất thông tin đã nguồn (Ra đa bờ, Ra đa tầm xa, AIS, ARS-8000, Ảnh vệ tinh...) theo thời gian thực, xây dựng bức tranh toàn diện trên vùng biển
 • Thu thập, xử lý và hiển thị thông tin sẵn sàng chiến đấu của địch, ta và các đơn vị hiệp đồng
 • Sử dụng Công nghệ AI trong nhận dạng, phát hiện và cảnh báo các hoạt động bất thường trên biển
 • Có khả năng phân phối, cung cấp thông tin tình huống cho các đơn vị trong và ngoài Hệ thống
 • Truyền nhận mệnh lệnh tác chiến các cấp
 • Xây dựng, điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch tác chiến trên nền bản đồ số
 • Hỗ trợ tính toán các phương án tổ chức lực lượng, bố trí đội hình, hiệu quả chiến đấu và chỉ định vũ khí
 • Có khả năng kết nối và điều khiển khí tài theo yêu cầu chiến đấu
 • Khả năng kết nối và trao đổi thông tin với Hệ thống Tự động hóa chỉ huy Toàn quân
 • Xây dựng kịch bản, tạo giả mục tiêu, hỗ trợ công tác huấn luyện, hiệp đồng kíp chiến đấu các cấp
 • Quản lý hệ thống (Phân quyền, giám sát hệ thống, đồng bộ thời gian, quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin...)
 • Ghi lưu và tái hiện dữ liệu