Liên hệ

Giới thiệu chung

Là hệ thống có khả năng tự động thu thập, phát hiện, phân tích, định vị các tín hiệu vô tuyến khả nghi trong dải tần rộng (20 MHz đến 3GHz). Có khả năng mở rộng đến 6 GHz.

Tính năng

  • Tự động phát hiện và định vị vị trí nguồn phát tín hiệu vô tuyến đến 3GHz và có khả năng mở rộng lên 6GHz
  • Tự động phân tích các đặc tính của tín hiệu (công suất, băng thông, tần số...)
  • Tự động nhận dạng và giải điều chế AM, FM, SSB
  • Tự động cảnh báo khi có nguồn tín hiệu khả nghi và tự động lưu trữ tín hiệu
  • Thiết kế theo công nghệ SDR dải rộng, dễ dàng cập nhật tính năng thông qua phần mềm
  • Có khả năng kết nối với hệ thống tự động hóa chỉ huy và điều khiển tác chiến điện tử, cung cấp thông tin và điều khiển các hệ thống gây nhiễu