Liên hệ

Giới thiệu chung

Là một hệ thống thu vô tuyến dải siêu rộng (từ 50 Mhz đến 18 GHz) có khả năng phát hiện, phân tích, định vị và nhận dạng mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất theo thời gian thực mà không bị đối phương phát hiện.

Tính năng

  • Cự ly trinh sát, phát hiện, định vị mục tiêu lên đến 450 km, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình
  • Có khả năng nhận dạng, định vị hầu hết tất cả các loại tín hiệu (tín hiệu thông tin, tín hiệu Ra đa, tín hiệu hàng không) trong dải tần từ 50MHz đến 18GHz trong không gian 3 chiều (cự ly, phương vị và độ cao)
  • Tự động phân tích các đặc tính của tín hiệu (tần số, thời gian, các tham số xung...)
  • Có khả năng cập nhật cơ sở dữ liệu về mục tiêu khi xuất hiện mục tiêu mới
  • Thiết kế theo công nghệ SDR dải rộng, công nghệ trí tuệ nhân tạo, dễ dàng cập nhật tính năng thông qua phần mềm
  • Có khả năng kết nối với hệ thống tự động hóa chỉ huy và điều khiển tác chiến điện tử