Liên hệ

Giới thiệu chung

vCRBT là dịch vụ cho phép người sử dụng lựa chọn và thay đổi nhạc chờ của cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi trong lúc chờ kết nối. Triển khai tại các thị trường Việt Nam, Myamar, Lào, Timor.

Tính năng

  • Nhạc chờ cho thuê bao chủ gọi (RRBT).
  • Tính năng nhạc chờ cơ bản.
  • Nhạc chờ giới thiệu.
  • Chức năng khuyến mãi.
  • Báo cáo kinh doanh thông minh (BI Report).

Thông số kỹ thuật

Dung lượng

16 triệu Sub/site.

Độ tin cậy

99,999%.

BHCA

1.0

Thời gian trung bình nghe nhạc chờ

19.6s

Độ trễ tối đa của 1 cuộc gọi

500 ms.