Liên hệ

Giới thiệu chung

  • vMSC là hệ thống thực hiện chức năng chuyển mạch và cung cấp các dịch vụ cho thuê bao di động 2G/3G trong mạng viễn thông.
  • Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2018; triển khai kinh doanh tại 2 thị trường Việt Nam, Peru.

Tính năng

  • Quản lý thông tin di động (Mobility Management).
  • Cung cấp các dịch vụ cơ bản (thoại, tin nhắn) và các dịch vụ nâng cao (chặn cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, dấu số, gọi hội nghị ...).
  • Cung cấp tính năng handover đảm bảo thông suốt cuộc gọi trong quá trình di chuyển.

Thông số kỹ thuật

Dung lượng

5.000.000 thuê bao.

BHCA

20.000.000.

Số lượng cuộc gọi đồng thời

200.000.

Kết nối

Hỗ trợ kết nối TDM/IP.

Tính năng

VMSC/GMSC.

Độ tin cậy

99,999%