Liên hệ

Giới thiệu chung

  • vOCS (Viettel Online Charging System) phiên bản 4.0 là mềm nền tảng tính cước số (Digital Charging Platform). vOCS4.0 hỗ trợ các dịch vụ trả trước và trả sau di động 3G, 4G và 5G, cố định, IoT, nội dung và bất kỳ các dịch vụ số khác (Như Mobile Money, Cloud Charging, AI Charging vv..)

  • Với vOCS 4.0, Các nhà cung cấp dịch vụ có thể triển khai một nền tảng tính cước, thanh toán hội tụ đa dịch vụ. Chúng có thể kết hợp các giải pháp trả trước và trả sau và một loạt các khả năng được mở rộng trong mạng 5G.

  • Các giải thưởng đã đạt được như: Giải Vàng hạng mục “Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của năm” Giải thưởng Thế giới CNTT-TT năm 2021.

  • Triển khai tại 11 thị trường với 170 triệu thuê bao.

 

Tính năng

  • Sạc hội tụ: Có thể định cấu hình cao, thời gian thực tính phí cho tất cả các dịch vụ. Hoàn toàn tuân thủ 3GPP hội tụ trên tất cả các dịch vụ, phân khúc khách hàng và các mô hình thanh toán, hỗ trợ di động, cố định, vv, khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trả trước, trả sau, paynow và tính phí từ đăng ký số dư được chia sẻ ở cấp độ hoặc cấp nhóm, từ gia đình đến xí nghiệp.
  • Tích hợp chính sách: Giảm việc tạo phiếu mua hàng OPEX với 60% và TTM với 33%. Do sự tích hợp PCRF mang lại lợi ích: Một điểm của việc tạo phiếu mua hàng, Cấp phép đơn giản, giao tiếp người dùng hợp nhất, Các gói và chương trình khuyến mãi chéo, Tính nhất quán về dữ liệu.
  • Quản lý phiên và sự kiện: Khả năng quản lý các phiên truy cập dịch vụ cho các dịch vụ thoại, dữ liệu theo giao thức Diameter, Camel, HTTP2. Khả năng cấp động dung lượng truy cập (Dynamic Quota) tới từng khách hàng để giảm tải cho mạng lõi và tối ưu hóa độ chính xác của số dư khách hàng.
  • Khả tăng tích hợp: vOCS cung cấp các tập lệnh theo tiêu chuẩn TMForum OpenAPI để tích hợp với các hệ thống khác như: CRM, Product Catalog, các ứng dụng di động cung cấp cho khách hàng và các kênh bán hàng hay chăm sóc khách hàng.
  • Thông báo thời gian thực: Hỗ trợ gửi SMS, USSD và gửi email các thông báo của hệ thống và khách hàng, với các mẫu tin nhắn được cá nhân hóa. Có thể đặt trình kích hoạt cho các chương trình khuyến mại, kiểm soát chi tiêu...
  • Khả năng vận hành: Hỗ trợ quản lý vòng đời và on-boarding dịch vụ với MANO / NFV.

Thông số kỹ thuật

Công nghệ

Cloud Native, IMDG, BigData.

Hiệu suất

100M Thuê bao / VIM với 310K TPS.

Độ trễ

~ 5 mili giây

Độ tin cậy và tính khả dụng

99,999%