Liên hệ

Giới thiệu chung

Hệ thống thông thoại số TANK Là hệ thống thông tin liên lạc nội bộ sử dụng trên các phương tiện di chuyển như xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, pháo binh nội bộ.

Tính năng

  • Liên lạc thoại giữa tất cả các thành viên trong xe
  • Liên lạc thoại với bên ngoài, gửi nhận tin nhắn văn bản, thoại, truyền số liệu qua máy vô tuyến
  • Tính năng thoại rảnh tay
  • Tính năng triệt ồn
  • Hỗ trợ kết nối với hai máy vô tuyến
  • Định vị toàn cầu GPS
  • Kết nối mạng VoIP hỗ trợ giao thức SIP