Liên hệ

Giới thiệu chung

Hệ thống Sa bàn 4.0 hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến theo phương án quyết tâm chiến đấu trên nền bản đồ số 2D/3D, đồng thời hỗ trợ xây dựng và trình chiếu báo cáo kết hợp âm thanh, hình ảnh, văn bản, nhằm thể hiện tình hình địch/ta, ý định và phương án tác chiến của người chỉ huy, phục vụ huấn luyện, diễn tập chiến thuật, diễn tập chỉ huy tham mưu.

Tính năng

  • Cho phép thay thế sa bàn truyền thống bằng sa bàn ảo 2D/3D một cách trực quan linh hoạt, sinh động bằng công nghệ số
  • Xây dựng bản đồ kế hoạch tác chiến với bộ ký hiệu quân sự chuẩn
  • Tạo tài liệu trình chiếu, báo cáo phương án quyết tâm chiến đấu
  • Hỗ trợ các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh tạo sự sinh động cho việc thể hiện kế hoạch tác chiến
  • Bảo mật, quản lý danh sách các máy tính được truy cập dữ liệu hệ thống
  • Tự động đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính đang làm việc chung trên một kế hoạch tác chiến...