Liên hệ

Giới thiệu chung

  • vEPC là hệ thống cung cấp dịch vụ (cả thoại và dữ liệu) trên nền tảng mạng di động 4G LTE (Long Term Evolution).  
  • Đã triển khai tại thị trường Việt Nam.

Tính năng

  • Hỗ trợ dịch vụ dữ liệu và thoại cho mạng 4G.
  • Hỗ trợ quản lý thuê bao di động 4G
  • Hỗ trợ chuyển mạch gói cho mạng 2G, 3G, 4G và sẵn sàng ở rộng cho mạng 5G
  • Hỗ trợ thực thi chính sách cước, đảm bảo chất lượng thoại và dữ liệu.

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ quản lý

2 triệu SAU (Simultaneously)

Năng lực chuyển mạch

đạt 120Gbps.

Độ tin cậy và sẵn sàng

99,999%.

Theo tiêu chuẩn

3GPP R11.

Nền tảng phần cứng

Blade server.