Liên hệ

Giới thiệu chung

Là một hệ thống tự động hóa chỉ huy, điều hành tác chiến Phòng không – không quân. Hệ thống cung cấp cho người chỉ huy bức tranh tình huống trên không, hỗ trợ người chỉ huy đưa ra các quyết định tác chiến kịp thời, chính xác.

Tính năng

 • Thu thập, xử lý, hiển thị và xây dựng bức tranh tình huống trên không toàn quốc, sẵn sàng cung cấp cho các hệ thống thuộc đơn vị Quân đội liên quan
 • Tích hợp xử lý thông tin máy hỏi đáp nhận biết địch - ta vào thiết bị Tự động hóa xử lý thông tin cấp đài, trạm ra đa
 • Thu thập, xử lý thông tin, đánh giá và cảnh báo mức độ nguy hiểm của mục tiêu, phân phối dữ liệu kế hoạch bay, thông tin khí tượng, TCĐT, vị trí và trạng thái của địch, ta
 • Tính toán và hiển thị khả năng chiến đấu của các đơn vị, các tham số liên quan đến tổ chức và sử dụng lực lượng bố trí
 • Đội hình chiến đấu, chỉ định vũ khí có tính đến các yếu tố nguồn lực, trang bị
 • Trao đổi thông tin, truyền nhận mệnh lệnh tác chiến cho các cấp
 • Kết nối tổ hợp tên lửa và điều khiển bắn phục vụ cho nhiệm vụ điều hành tác chiến
 • Hỗ trợ dẫn đường bay theo kế hoạch bay, tính toán kiểm tra an toàn bay
 • Tính toán đường bay cho nhiều loại máy bay (Su 30, Su 22...) phương án đánh chặn mục tiêu, trao đổi mệnh lệnh chỉ huy các cấp
 • Tạo giả mục tiêu và hỗ trợ công tác huấn luyện kíp chiến đấu
 • Quản lý hệ thống (quản lý thông tin người dùng trong hệ thống, thông tin, trạm ra đa, các đơn vị hỏa lực trực thuộc...)
 • Hỗ trợ ghi lưu và tái hiện theo hai hình thức: Dữ liệu và Video