Liên hệ

Giới thiệu chung

Là đài quan sát đa kênh (hồng ngoại/khả kiến) có khả năng quan sát, phát hiện, bám sát và cung cấp thông tin các mục tiêu trên không, phục vụ cảnh giới phòng không tầm thấp, phủ vùng mù của ra đa.

Tính năng

  • Cự ly phát hiện, bám sát đối với các loại mục tiêu HKDD/Máy bay quân sự/UAV lần lượt là 25 km/15 km/6 km
  • Cự ly đo cực đại (đối tượng HKDD) ≥ 15 km
  • Khả năng quan sát ngày đêm: 2 kênh (ảnh nhiệt, ảnh ngày)
  • Hệ số phóng đại số lớn nhất ≥ 4x
  • Thời gian triển khai hoặc thu hồi dưới 30 phút (với kíp 03 người thực hiện)
  • Có khả năng kết nối với ra đa cảnh giới phòng không hoặc kết nối về trung tâm chỉ huy thông qua thiết bị truyền thông tin, dữ liệu