Liên hệ

Giới thiệu chung

Là đài quan sát đa kênh (hồng ngoại, khả kiến) định hướng trang bị cho các tàu chiến, tàu cảnh sát biển để hỗ trợ quan sát, trinh sát và chỉ thị, cung cấp thông tin mục tiêu cho các hệ thống điều khiển hỏa lực trên tàu.

Tính năng

  • Cự ly phát hiện, nhận dạng, nhận diện đối tượng tầu hộ vệ/tầu đánh cá lần lượt là: 30 km/20 km
  • Cự ly đo cực đại (đối tượng tầu CSB): 20 km
  • Khả năng quan sát ngày đêm: 2 kênh (ảnh nhiệt, ảnh ngày)
  • Ổn định hình ảnh bằng gyro; Hệ thống ổn định 4 trục; Độ ổn định: 20 urad
  • Hệ số phóng đại số lớn nhất ≥ 4x
  • Thời gian triển khai hoặc thu hồi dưới 30 phút (với kíp 03 người thực hiện)
  • Có khả năng kết nối với ra đa trên tàu hoặc kết nối về trung tâm chỉ huy thông qua thiết bị truyền thông tin, dữ liệu