Liên hệ

Bàn giao VOTO - hệ thống cabin điện tử mô phỏng lái xe đầu tiên được sử dụng tại tỉnh Vĩnh Long

Tháng 03,  06/2023

Tại cuộc bàn giao, việc đưa hệ thống VOTO vào sử dụng được nhắc đến với những tính năng như:

  • Giá thành thấp
  • Vượt trội
  • Sát thực tiễn
  • Dễ ứng dụng, dễ thực hành
  • Hỗ trợ học viên khi xử lý tình huống trong đào tạo lái xe ô tô

Tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Trung tâm Đào tạo lái xe Gia Thịnh là đơn vị đầu tiên của Vĩnh Long ứng dụng hệ thống cabin điện tử mô phỏng trong đào tạo lái xe ô tô tại địa phương.

0A74E2EC-4B41-46FC-A5BF-E0FA6F4F0F98
566B5EE3-1BC0-4381-91CE-13A412E12E55

F34A0422-C781-400A-9FD5-536037DAC428
0D5D7509-1769-44F5-8D56-F68769C2AC41
0D5D7509-1769-44F5-8D56-F68769C2AC41
 

Công nghệ VHT và thế giới

sign up email